Information Center for Israeli Art English

מני סלמה, צייר. נולד בירושלים ב-1948.חבר באיגוד ציירים ופסלים ישראליים

לימודים

1965-68 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, המחלקה לקדרות
1974-75 אמסטרדם, הולנדיה, תחריט, השתלמות

פרסים

1969 פרס, משרד השיכון, לעיצוב קיר קרמיקה בעיר לוד
1972 מלגת הצטיינות קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל, פרס לאמנים צעירים
1980 פרס פניגר לאמן הצעיר, ירושלים
1989 פרס ע”ש שושנה ומרדכי איש שלום, בית האמנים, ירושלים
1992 פרס שר החינוך והתרבות לציור ולפיסול, לציור ופיסול

פסלים במרחב הציבורי

1969 קיר קרמיקה בעיריית לוד