Information Center for Israeli Art English

אברהם סנה אור

אברהם סנה אור, צייר.

לימודים

בצלאל, ירושלים
הטכניון, חיפה, ארכיטקטורה
האקדמיה האמריקאית לאמנות, שיקגו, השתלמות
1971 I.I.T , שיקגו, תואר שני באמנות פלסטית וטכניקות גראפיות

הוראה

1959 מרצה בבצלאל, ירושלים
אוניברסיטת חיפה
סמינר אורנים, טבעון
משרד החינוך והתרבות, השתלמויות למורים לאמנות

פרסים

משרד התיירות