Information Center for Israeli Art English

קטי ספיר, צלמת. נולדה בבלגיה. עלתה לישראל ב-1966. ב-1968 השתתפה בקונגרס הראשי לצלמים מקצועיים בישראל.

לימודים

ב"א בספרות צרפתית והיסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
צילום, האוניברסיטה הפתוחה
ביה''ס לצילום מודרני