Information Center for Israeli Art English

מירי ספקטור צ'רניץ, ציירת.

לימודים

1978-1974 בית הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק
1980-1979 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1987-1986 לסלי קולג'
1988-1987 סדנה לאמנים עם פנחס כהן גן