Information Center for Israeli Art 32
English

דוד סרי, ישראלי, 1981-1913

דוד סרי נולד בירושלים בשנת 1913 במשפחה דתית ממוצא תימני. בילדותו למד ב"חדר" ולאחר מכן למד בבית הספר תחכמוני. בנעוריו החל לעסוק בצילום כאוטודידאקט. בשנת 1932 החל הצטרף לסטודיו של זאב רבן ומאיר גור אריה בירושלים. בשנת 1935 פתח בית מלאכה לשילוט ועבודות מתכת בתל אביב. במקביל, המשיך לעסוק בצילום. בשנת 1948 התגייס לצה"ל ונלחם כחובש קרבי במלחמת העמצאות. הוא נפצע בקרבות אבו-טור בירושלים. סרי המשיך לצלם עד לסוף שנות ה-60 של המאה ה-20. עזבונו, הכולל נגטיבים, נמצא באוסף המשפחה.

מרבית יצירתו הצילומית נושאת אופי תיעודי. בין נושאיו העיקריים דיוקנאות ותאורי דמויות בנוף. הוא צילם בפורמט 35 מ"מ ופורמט 9x16. סגנונו של סרי מושפע מהצילום האירופי המודרני, אליו נחשף דרך צלמים מהגרים. הדבר מתאפיין בסגנון של הקומפוזיציה על ידי העמדה של הדמויות.

הוראה

דוד סרי, ישראלי, 1981-1913