Information Center for Israeli Art English

דוד עדיקא

דוד עדיקא. נולד בירושלים, 1970. חי ועובד בתל אביב.

לימודים

1992-93 האוניברסיטה העברית, ירושלים, כימיה
1993-97 בצלאל, ירושלים, בוגר החוג לצילום, וידאו והדמייה ממוחשבת, BFA
2002-04 בצלאל והאוניברסיטה העברית, תכנית לימודי המשך, MFA

הוראה

2002-04 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מחלקת צילום
2002-04 המכללה האקדמית בנגב,באר-שבע, בית הספר להנדסאים ספיר, מגמת צילום
2002-04 מכללת שנקר לאמנות, תל-אביב,מחלקת אופנה,
2002-04 מכללת ספיר בנגב

פרסים

1995-97, מלגת הדיקן לפעילות חברתית בקהילה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2005-2004, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2004 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות