Information Center for Israeli Art English

איציק עדי

איציק עדי, פסל. נולד בצפת, 1940. מייסד ומרכז את "הסדנה החופשית לאמנות", גבעתיים. עבד כמבקר אמנות לרדיו ולעיתונות. היה אוצר גן הפסלים, עיינות וגבעתיים. נפטר ב-1998.

לימודים

לימודים מתקדמים, אצל אריה מרגושילסקי וז'ונו פרידלנדר, פריז

הוראה

ביה''ס הגבוה לציור ''קלישר''
מכון אבני, תל אביב
מדרשה לפיסול, רמת גן

פרסים

1983 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1986 פרס הסתדרות העובדים הכללית, ישראל
פרס לספרות ואמנות של מועצת עמק הירדן