Information Center for Israeli Art English

עדה עובדיה

עדה עובדיה, ישראלית, נולדה ב-1966.

עדה עובדיה נולדה בשנת 1966 בקיבוץ מעגן מיכאל. בשנות ה-90 של המאה ה-20 למדה אמנות ב"קלישר". לאחר לימודיה עסקה תקופה בקוסמטיקה בקיבוץ. עיקר עבודותיה עוסקות באופניי ייצוג פוסט-קולוניאליסטים וביוגרפיים, כשהיא עושה שימוש במדיה של ציור באקריליק על גליונות נייר ובפיסול זעיר בטכניקות שונות. חיה ופועלת בקיבוץ מעגן מיכאל.

לימודים

1994-1992 בית הספר לאמנות הציור בתל-אביב ע''ש מרגושילסקי, תל אביב-יפו

פרסים

2010 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2010 פרס אוסקר הנדלר, קיבוץ לוחמי הגטאות
2012 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת