Information Center for Israeli Art English

גדולה עוגן

גדולה עוגן שוויג, קרמיקאית. נולדה בירושלים ב-1929.

לימודים

1942-46 גימנסיה ירושלים
1949-51 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, אצל מרדכי ארדון
1952-55 קדרות אצל הדויג גרוסמן.
1966 סמינר בין-לאומית לקרמיקה, עין הוד.
1967 סמינר בין-לאומית לקרמיקה, אוסטריה

הוראה

1962-80 בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, שימשה כראש המחלקה לקרמיקה.

פרסים

1964 זכתה בתחרות על קיר קרמי, מוזיאון קרמיקה, רמת אביב, תל-אביב
1969 מלגה ללימודים מתקדמים בסקנדינביה ואנגליה
1989 מדלית כסף בתחרות בינ"ל, יפן
2009 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

1963 מתחם אוניברסיטה העברית, ירושלים, "קיבוץ גלויות" >BR<1965 זכתה בתחרות לקיר קרמי, מוזיאון החרס ברמת אביב .1967>BR> מכון ויצמן, רחובות, "צמחים לרפואה">BR<1968 בית כנסת בית-אל,ניו-רושל, ניו-יוירק, ארה"ב, "החגים היהודיים">BR<זכרון יעקב>BR<קרית הנוער