Information Center for Israeli Art English

נחמיה עזז

נחמיה עזז, ישראלי, יליד גרמניה, 1923-?

נחמיה עזז נולד בברלין בשנת 1923. בהיותו בן ארבע חודשים הוחזר לארץ ישראל על ידי הוריו וגדל בזכרון יעקב. בתקופת מלחמת העולם השנייה התגייס לבריגדה היהודית. בסיומה של המלחמה למד באיטליה פיסול בשיש כשוליה של אמן בבולוניה. מאוחר יותר למד ויטראז אצל אמן פסל הולנדי. במלחמת העצמאות שירת עזז במסגרת חטיבה 8, ולאחר לאחר המלחמה כיהן בתפקידי מודיעין שונים עד שנת 1953, אז נסע ללמוד כימיה קרמית בהולנד.

בשנת 1955 חזר לישראל והתמנה להקים מחלקה לקרמיקה אמנותית במפעל "חרסה" בבאר-שבע. העבודות שנוצרו ב"חרסה" היו עשויות מחומר קרמי בשם ויטריאוז, ואופיינו בצורות אמורפיות וא-סימטריות. העיטור של כלים אלו שאב את השראתו מצבעי המדבר וממוטיבים מקומיים אחרים. בשנת 1960 פרש מניהול המחלקה והתרכז בפיסול, בויטראז' וביצירת קירות דקורטיביים במקומות שונים בישראל ומחוץ לה.

לימודים

1945 אוניברסיטת בולוניה, איטליה ואצל פסל מקומי
1947 פיסול וויטראז' אצל סאותהאמר, הולנד
1951-1949 גרנ-שומייה, פריז
1949 לימודים אצל זדקין, פריז
1945-1953 הנדסת תעשייה קרמית, המכון הטכני, האג, הולנד