Information Center for Israeli Art English

עודד עזר

עודד עזר, מעצב. יליד 1972, ישראל. חבר ''הגילדה'', קואופרטיב מעצבי פונטים, יחד עם דני מירב ומיכל סהר. עוסק בעיצוב מגזינים שונים. מתגורר בגבעתיים.

לימודים

1994-98 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר המחלקה לתקשורת חזותית, BFA
,1999 אוניברסיטת מידלסקס, לונדון, אנגליה, חילופי סטודנטים

הוראה

ב'ס וויצו, חיפה, מרצה
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה כעיצוב גראפי
מכללת שנקר לעיצוב, תל-אביב, מרצה

פרסים

1998 פרס פלדהיים לעיצוב גרפי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1999 פרס לעיצוב דמוי בשביל קפה שנמצא במוזיאון פרויד, אוניברסיטת מידלסקס, לונדון, אנגליה
2000 פרס ראשון בבתחרות בינלאומי, עיצוב גראפי, נאגויה, יפן
2003 פרס לעיצוב, משרד החינוך והתרבות
2015 פרס, בתחרות בינלאומי, מועדון הבמאי של הקלטת, ובוקבה ראז, מוסקבה, רוסיה, לעיצוב גופן מערכת אותיות, "מאייה"
2013-14, פרס, מענק מתכנית מכון ישראל בשביל אמנים ישראליים, אורחים, בתכנית שוסטרמן מאוניברביטה בראון, רוד איילאנד, ארה"ב

פסלים במרחב הציבורי

2004 דיוקן של דון רבי יצחק אבארבאנל, על החזית של בית העירייה של תל-אביב