Information Center for Israeli Art English

מרקו עיני, צייר מפות וגרפיקאי. נולד בירושלים ב-1895. ב-1908 החל לעבוד בבית הדפוס של אליעזר בן יהודה. נפטר ב-1973. עבד במדור הכרטוגרפיה שהקימו הבריטים והיה למנהל מדור הכרטוגרפיה לאחר קום המדינה.

לימודים

בצלאל, אצל פרופסור שץ