Information Center for Israeli Art English

פלורנס עמית, פסלת וקרמיקאית. נולדה בבפאלו, ניו-יורק. עלתה במסגרת תנועת הבונים, 1952. תושבת באר שבע. מפסלת גם בעץ.

לימודים

אוניברסיטת בן גורין, באר שבע