Information Center for Israeli Art English

אתי עמרם, ציירת. ילידת 1947. עלתה ארצה מבולגריה ב-1948. חברת קיבוץ דליה.

לימודים

סמינר אורנים, אמנות

הוראה

מרכז האמנויות בסמינר גבעת חביבה, מורה לאמנות ומרכזת