Information Center for Israeli Art English

משה עמר

משה עמר, פסל, צייר וגרפיקאי, נולד במרוקו, 1943. מתגורר ביפו.

לימודים

בצלאל, ירושלים

הוראה

מרכז המגמה לאמנות פלסטית, ביה''ס לאמנויות, תל אביב