Information Center for Israeli Art English

איב ענן, פסל ואדריכל. נולד בצרפת. יוצר בברונזה ובנחושת. משנת 1982 מנהל בישראל משרד עצמאי לאדריכלות.

לימודים

בית ספר ''בול'' לאדריכלות ועיצוב, פריז
אוניברסיטת חיפה, פיסול
בצלאל, ירושלים, עיצוב המוצר

הוראה

תל אביב, ארכיטקטורה ועיצוב