Information Center for Israeli Art English

גדעון עפרת, יוצר, אוצר, תאורטיקן ומרצה לפילוסופיה ולתולדות האמנות. כתב ספרים על הציור והפיסול בארץ ועל יוצריהם. פעיל באמנות ישראלית.