Information Center for Israeli Art English

אילנה עפר, קדרית וציירת. נולדה בירושלים

לימודים

בצלאל, ירושלים
למדה עם מרסל ינקו, ומורדכאי ארדון
מכון אורנים לאמנות
אקדמיה לאמנות, רומא, איטליה
קרמיקה, פיינזה, איטליה

פרסים

1988 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים