Information Center for Israeli Art English

שרה עצמון (גוטדינר)

שרה עצמון (גוטדינר), ציירת ופסלת. נולדה בהונגריה 1933. עלתה לישראל לאחר השואה, 1945. 1987 בעקבות ביקור באתרי ילדות, התחילה לצייר ולתעד תמונות וזכרונות.