Information Center for Israeli Art English

ישראל ערך, צייר. נולד בפולין ב-1939, עלה ארצה ב-1948. בוגר אוניברסיטת חיפה בחוגים למדע המדינה ולהיסטוריה כללית.