Information Center for Israeli Art English

דוד פולוס

דוד פולוס, ישראלי, יליד פולין, 1975-1893.

דוד פולוס נולד, כנראה, בשנת 1893 בפולין. בשנת 1922 או 1925 עלה לארץ-ישראל. בין השנים 1926-1925 היה כחבר ב"גדוד העבודה" ובקבוצת החוצבים בהנהגתו של יצחק שדה. בין השנים 1945-1927 התגורר בצריף בשכונת מכלול בתל-אביב. בתקופה זו הרבה להתגורר פרק זמן קצרים בקיבוצים וביישובים שונים בהם הקים פסלים או אנדרטאות. בשנת 1954 עבר להתגורר בצריף שבחורשה ליד מחנה אלנבי בירושלים. בשנת 1969 נשרף הצריף, ובו סקיצות ודגמים לעבודותיו.

עיקר יצירתו של פולוס היה פיסול פיגורטיבי שהוצב כאנדרטאות. בשנת 1925 יצר את פסלו הראשון בארץ - פרוטומה של א. ד. גורדון. בין פסליו פסל דוד הרועה (1936) ברמת דוד, אנדרטת אלכסנדר זייד (1941) בבית שערים, "על מי מנוכות" (1941) בתל יוסף; גלעד לזכר חללי קריית טבעון (1952) ועוד.