Information Center for Israeli Art English

דב פייגין

דב פייגין, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 2000-1907.

דב פייגין נולד נולד בלוגנסק, אוקראינה בשנת 1907. אביו היה חייט והבית היה שומר מסורת. בשנת 1920 עברה המשפחה לגומל, רוסיה. בשנת 1923 הצטרף לתנועת "השומר הצעיר". בשנת 1924 נעצר בשל פעילות זו וגורש לקזחסטן. בשנת 1927 הומר עונשו בגירוש והוא עלה לארץ ישראל. לאחר עלייתו הצטרף לקיבוץ "השומר הצעיר מס.ס.ס.ר" שהיה גרעין קיבוץ אפיקים. בשנת 1932 עזב את הקיבוץ ועבר להתגורר בתל אביב. בין השנים 1937-1933 שהה בפריז, צרפת. בשנת 1940 עבר להתגורר בגבעתיים. בשנת 1948 נמנה על מקימי קבוצת "אופקים חדשים". היה חבר במועצה הציבורית לתרבות ואמנות 1983-1961 וכן היה חבר הועדה לעיצוב עיטורי צה"ל (1973) בשנת 1993 עבר להתגורר בירושלים.

ראשית יצירתו של פייגין מאופיינת בגישה ריאליסטית. נושאי עבודותיו, בטכניקות מסורתיות של כיור וחיטוב, היו דמויות בהשפעה של האמנות האימפרסיוניסטית. במחצית שנות ה-40 החל ביצירתו תהליך של הפשטה. במסגרת פעילותו בקבוצת "אופקים חדשים" פיתח סגנון פיסול מופשט, המבוסס על צורות גאומטריות. בשנות ה-80 הרבה ליצור פסלי חוצות המבוססים על פסלים אלו. בין יצירותיו הידועות "לזכר ילדים נהדרים" (1944), "צמיחה" (1959), "חיה" (1958) ועוד.

לימודים

1937-1933 בית הספר לאמנויות דקורטיביות, פריז, צרפת, פיסול

הוראה

1948-1938 מורה למלאכה, בית הספר היסודי לחינוך מיוחד נצח-ישראל, תל אביב
1952-1938 ציור ומלאכות אמנותיות, סמינר הקיבוצים, תל אביב וסמינר גבעת-השלושה
1956-1953 מנהל, המכון לאמנות של סמינר הקיבוצים אורנים
1965-1956 פיסול, המכון לציור ופיסול ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1968-1956 פיסול, סמינר למורים, בית ברל
1972-1968 פיסול, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות (המדרשה), תל אביב ורמת השרון

פרסים

1938 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1946-1945, פרס דיזינגוף
1953 פרס קרן חיפה לאמן בוגר, עירית חיפה
1958 פרס מועדון מילוא
1985 אות יקיר עיריית גבעתיים
1985 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

1944 אנדארטא "לזכר ילדים נהדרים", ברונזה
1949 אנדארטא לזכר חללי מלחמת העצמאות, רחובות
1951 האנדרטה לזכר חללי מלחמת העצמאות, עמק הירדן
1967 תבליט קיר, ב'ס תיכון "אורט", כפר סבא
1959 "צמיחה"
1970 רמת השרון
1982 פלדה צבועה,ללא שם, גן העצמ