Information Center for Israeli Art English

ליאון (אריה) פיין

ליאון (אריה) פיין, ישראלי, יליד פולין, 1993-1906.

ליאון פיין נולד בביאליסטוק, פולין, בשנת 1906. אביו היה תעשיין אריגים זעיר. בילדותו למד ב"חדר". כבר בילדותו החל לצייר. בשנת 1926 עלה לארץ-ישראל והתיישב בחיפה. בהמלצת הרמן שטרוק התקבל ללימודים ב"בצלאל". בשנת 1929 נסע לצרפת. בתחילה התפרנס מצביעת ספינות במרסיי. לאחר מכן הגיע לפריז, שם התפרנס בעבודות סבלות. לאחר כשנה שב לארץ ישראל והתיישב בתל אביב. שם, עסק בעבודות מזדמנות כגון צבעות, חלוקת עיתוני "דבר" ועוד. במחצית שנות ה-30 של המאה ה-20 שב לפריז ללימודים. עם שובו התקבל לעבודה חלקית בקופת חולים בתל אביב וכשומר בתחנת הכוח רידינג. במהלך שנות ה-40 של המאה ה-20 מיעט להציג מעבודותיו. במשך זמן רב היה פיין מקורב לצייר יוסף זריצקי, ואף השתתף בכנס היסוד (1948) של קבוצת "אופקים חדשים".

ציוריו של פיין בולטים בהשפעת האמנות הצרפתית האקספרסיבית. ביצירותיו משנות ה-50 של המאה ה-20 בולטת הנטייה להפשטה גיאומטרית.

לימודים

1928-1926 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1937 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות היפות, הבוזאר, פריז, צרפת
1937 ציור אצל מרסל גומר, בית הספר "מונפרנס", פריז, צרפת

פרסים

1937 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1944 פרס דיזנגוף לציור ופיסול