Information Center for Israeli Art English

יהודית פינס

יהודית פינס, ציירת. נולדה בגרמניה ב-1926. ב-1956 היגרה לאוסטרליה. עלתה לישראל ב-1969. משנת 1968 חיה בכרמיאל. ב-1997 עברה לרגבה.

לימודים

1945 סטודיו הדי, גרמניה
1948 - 1950 דרמה, בלט ופסנתר, גרמניה
1956 -1959 סטודיו לקרמיקה, סידני, אוסטרליה
1959 - 1962 המכללה הלאומית לאמנויות, סידני, אוסטרליה
1962 - 1966 השתלמות, סידני , אוסטרליה
1969 השתלמות בליתוגרפיה ומוזיאקה, אוניברסיטת חיפה

הוראה

1972–1973 מתנ"ס, כרמיאל
1970–1985 בכרמיאל