Information Center for Israeli Art English

אברהם פלגי, פסל. מתגורר בקיבוץ שריד.

לימודים

למד ציור ורישום בכמה במסגרות בישראל ובארה''ב, ופיסול במדרשה לאמנות, רמת השרון

הוראה

פיסול, בית הספר עמקים, קיבוץ מזרע