Information Center for Israeli Art English

זוהרה זורית פסי, צלמת. נולדה בחיפה. גרה באשדוד.

לימודים

מכון צילום יוצר, אצל יעקב בורנשטיין