Information Center for Israeli Art English

אהוד פקר

אהוד פקר, ישראלי, נולד ב-1929.

אהוד פקר נולד בשנת 1929 וגדל בתל אביב במשפחה מבוססת. בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20 למד הנדסה אזרחית ב"טכניון". מאוחר יותר למד ציור אצל חיים קיווה ורפי לביא. בשנת 1972 הציג תערוכת יחיד של ציורים גיאומטריים ומופשטים. במהלך העשור יצר אובייקטים שעימתו ציור עם פיסול והושפעו מן האמנות המנימליסטית. לקראת סוף שנות ה-70 פרש מיצירה אמנותית.

לימודים

1953 בוגר, הנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה
ציור אצל רפי לביא וחיים קיווה

פרסים

ראשית שנות ה-70 של המאה ה-20, פרס בתערוכת "פנים חדשות", אגודת הציירים והפסלים, תל-אביב