Information Center for Israeli Art English

נירה פרג

נירה פרג, ישראלית, נולדה ב-1969. על יצירתה זכתה בשנת 2010 בפרס גוטסדינר.

נירה פרג נולדה בתל אביב-יפו בשנת 1969. בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20 שההתה בניו יורק, ארצות הברית. בין השנים 2007-2005 שהתה בגרמניה. רבות מעבודותיה מתעדות ריטואלים וטקסים, באמצעותם בוחנת פרג יחסים שבין יחיד לקהילה ובין אובייקט אמנותי, נראטיב והצופה. בעבודה כגון "סוביניר" (2005-2004), לדוגמה, יצרה פרג סרט המתעד טיול של פליט מקונגו בתל אביב-יפו, תיעוד היוצר מעבר בין מקומות זרים ושפות שונות. ב-"שבת" (2008) תיעדה פרג את סגירת השכונות הדתיות בעיר ירושלים, כביטוי לאופן שבו הם משרטטים גבול בין קודש לחול.

לימודים

1989-1993 בוגרת האקדמיה לאמנות ולמדע, מכון קופר, ניו יורק
1998-2000 לימודים מתקדמים, המחלקה לאמנות פלסטית, בצלאל, ירושלים

הוראה

הפקולטה לאמנות, אוניברסיטת חיפה, חיפה
שנקר, בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב, רמת גן
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2006 וידאו, המרכז לאמנות ומדיה (ZKM), קרלסרוה, גרמניה

פרסים

2000 תוכנית שהות, המרכז לאמנות עכשווית, תל-אביב
2003 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2009 מלגת שהייה, מנזר רשולה, פריז, צרפת
2010 קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2012 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט
2016 פרס אמנות הווידיאו לאמן וידאו בכיר, משרד התרבות והספורט