Information Center for Israeli Art 39
English

תרצה פרוינד

תרצה פרוינד, עוסקת בגילוף בעץ. נולדה בירושלים ב-1967.

לימודים

1992-1988 ''בצלאל''אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לאמנות
1990 ב'ס בוזאר, פריז, צרפת, במסגרת חילופי סטודנטים