Information Center for Israeli Art English

משה פרופס

משה פרופס, ישראלי, יליד פולין, 1985-1922.

משה פרופס נולד בורשה, פולין, בשנת 1922. בשנת 1925 עלה לארץ-ישראל עם משפחתו, שהתישבה בתל-אביב. , צייר. נולד בפולין ב-1922. ב-1925 עלה ארצה עם משפחתו, והתגורר בתל אביב. הוריו עסקו בדפוס ועריכה בהעיתון "דבר". בסוף שנות ה-30 של המאה ה-20 למד ציור אצל יוסף שוורצמן ושימש אחר כך כעוזרו בהכנת אטלסים אנטומיים. לאחר מכן למד ציור בסטודיו של אהרון אבני. לאחר מכן עבר ל"סטודיה" של שטרייכמן וסטמצקי. בתקופת מלחמת השחרור עסק בזיוף מסמכים עבור ההגנה ואחר"כ מונה לתפקיד קצין התרבות של חטיבת גבעתי וביצע ציורי קיר במחנות צבאיים. בין השנים 1951-1950 שהה באירופה ובמיוחד בפריז, צרפת, שם המשיך בלימודי אמנות. באותה עת הצטרף לקבוצת האמנים שנודעה בשם "קבוצת העשרה", שביקשה להציב אלטרנטיבה אמנותית בעלת סממנים מקומיים לאמנות של קבוצת "אופקים חדשים". בין השנים 1956-1952 התגורר בקיבוץ עין-החורש, שם לימד אמנות בבית-הספר המקומי. באותה תקופה פרסם איורים בעיתונים "דבר" ו-"על המשמר". בשנת 1958 נסע לפריז בשנית. עם שובו התישב בתל אביב-יפו. בשנת 1981 הקים עם תלמידים ב"מכון אבני" קבוצה בשם "הרמוניה" (לימים קבוצת "הווה").

יצירתו המוקדמת של פרופס הושפעה מן האמנות של קבוצת "אופקים חדשים". בשנות ה-50 נעה יצירתו בין פיגורטיבית בסגנון "ריאליזם חברתי" מתון, לבין הפשטה. במהלך שנות ה-60 החל לשלב תצלומים בציוריו.

לימודים

האולפן לציור ופיסול של ההסתדרות, תל אביב
הסטודיה, תל אביב
1951-1950 בקירוב אקדמיה לאמנות, גרנד שומייה, פריז, צרפת

הוראה

תיכון חדש, תל אביב-יפו
1960(?)-1981 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

פרסים

1951 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, עיריית תל אביב-יפו
1958 פרס ההיסתדרות לאמנות