Information Center for Israeli Art 49
English

אברהם פרחי, ישראלי, יליד בולגריה 1997-1933

אברהם פרחי נולד בסופיה, בולגריה, בשנת 1933. בבולגריה למד כשנתיים אצל הצייר גיאורגי דסקלוב. בשנת 1950 עלה לישראל. בשנת 1952 התגייס לצה"ל, שם ארגן חוגי אמנות במסגרת הגדנ"ע. לאחר שירותו הצבאי למד הוראת אמנות ועסק בה בבתי ספר יסודיים ואח"כ כמורה לפדגוגיה של המדרשה לאמנות. במחצית שנות ה-60 פעלה גלריה בשם "גלריה פרחי" בבעלותו בשדרות תרס"ט בתל אביב-יפו.

לימודים

ציור, אצל גיאורגי דסקלוב, בולגריה
1952-1950 מדרשה למורים לציור, תל אביב-יפו
?-1966 תעודת הוראה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו

הוראה

פדגוגיה, מסלול לחינוך מיוחד, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
ציור, מוזיאון תל אביב, תל אביב-יפו