Information Center for Israeli Art 38
English

חנא פרח

"חנא פרח - כפר ברעם" או חנא פואד פרח, ישראלי, נולד ב-1960.

חנה פרח נולד בגִי'ש (גוש חלב) בשנת 1960 למשפה פלסטינית מעקורי הכפר בִּרְעִם. רבות מיצירותיו, במדיום ההדפס והפיסול, עוסקות בהיסטוריה של הכפר ובנסיונות לאיכלוסו מחדש. בין השנים 2008-1996 יצר את פרוייקט "כפר בירעים החדש". לצד עבודתו כאמן עוסק גם בעיצוב ובתכנון ארכיטקטוני. בין היתר עיצב את תערוכתה של הילה לולו לין במוזיאון תל אביב לאמנות (2005).

לימודים

1988 לימודי שימור, איטליה
1996-1988 תעודת הוראה, המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד
2001-1996 תואר ראשון, מדעים, המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד
2002-2001 תואר ראשון, אדריכלות, המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד

הוראה

2002-2000 עוזר הוראה, עיצוב המוצר, המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד
2005-2002 מרצה חוץ, עיצוב המוצר, המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד

פרסים

2003 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2007 מלגת שהייה, סדנת ההדפס ירושלים, ירושלים
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט