Information Center for Israeli Art English

דפנה פריד

דפנה פריד, ציירת.

לימודים

1973 המדרשה למורים לאמנות

הוראה

מכון להכשרת מדריכים, מדרשה לאמנות, בקורס לאמנות משקמת