Information Center for Israeli Art

אברהם צ'רניאק, ישראלי, יליד האימפרה הרוסית, 1996-1904.

אברהם צ'רניאק נולד באימפריה הרוסית בשנת 1904. לאחר גלות לסיביר, תחת המשטר הקומוניסטי, עלה צ'רנוביץ לארץ ישראל בשנת 1926. בתחילה עסק בעבודה במחצבה שבעין חרוד. בשנת 1929 התיישב בירושלים והיה אחד מבוני שכונת רחביה. בין היתר תכנן, ביחד עם רעיתו, האדריכלית ציפורה נויפלד, את מבני "מעונות עובדים א'" בשכונה. במהלך שנות ה-50 של המאה ה-20 שימש כראש מחלקת התכנון במשרד השיכון. מבניו מאותה עת התאפיינו שהתאפיינו בשימוש בחיפוי אבן בלתי מסותתת. לצד יצירתו האדריכלית עסק גם בשירה ובציור ורישום. בשנת 1978 יצא ספרו "כענבים במדבר" ובשנת 1983 ספרו "טפה של צוף : שירים וציורים".

לימודים

אדריכלות, הטכניון, חיפה