Information Center for Israeli Art 44
English

אורי צבעוני

אורי צבעוני (פרברוב), יליד פולין, 1933-1893. פעל בארץ-ישראל.

אורי צבעוני נולד בז'לובין, פולין, בשנת 1893 למשפחה ציונית. בשנת 1913 עלה לארץ-ישראל כדי ללמוד בבצלאל. בתקופת מלחמת העולם הראשונה התגייס לצבא התורכי ואחר כך ל"גדוד העברי". בשנת 1928 עבר להתגורר בתל-אביב ועסק בצביעת שלטים.

לימודים

1917-1913(?) בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים