Information Center for Israeli Art English

נעמה צבר

נעמה צבר, ישראלית, נולדה ב-1982

לימודים

2004-2000 תואר ראשון, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
2010-2008 אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, ארצות הברית

פרסים

2002–2005, פרס, משרד החינוך והתרבות
2004 מלגה להצטיינות אמנותית, גלריה גורדון, תל-אביב
2006-2005, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2010-2008, מלגת ארגון ארטיס
2010-2009, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2010-2009, פרס ג'ואן סווורן, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק, ארצות הברית
2010 מלגת ארגון ארטיס
2012 מלגת שהייה, פאונטנהאד, מיאמי, פלורידה, ארצות הברית
2012 מלגת אמן מבטיח, קרן פרס רנה הורט, ניו-יורק, ארצות הברית
2014 מלגת ארגון ארטיס