Information Center for Israeli Art English

אודליה צדוק, פסלת. נולדה בגבעתיים ב-1965.

לימודים

1990 בוגרת החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה

פרסים

1992 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה