Information Center for Israeli Art English

נועה צדקה, אמנית מיצגים ומיצבים. נולדה בטבריה ב-1967.

לימודים

1989 אוניברסיטת תל אביב , פילוסופיה וספרות
1995 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לצילום
1998 רייקסאקדמי, אמסטרדם, הולנד, תואר שני

הוראה

1999-2000 מכללת יפו לאמנות
2000-01 סדנת רמת אליהו לאמנות, ראשון לציון
מאז 2001 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, אגף הצילום, ירושלים
2007-11 ב'ס לצילום, קאמרא אובסקורה, תל-אביב
2006-13 ב'ס מוסרארא לאמנות, אגף הצילום, תל-אביב, לימודי מתקדמים
2011 סמינר הקיבוצים, תל-אביב
2012-14 מכללת בית ברל לאמנות, כפר סאבא

פרסים

1989 מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1994 מילגת קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1996 מילגת קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1998-1997, פרס לאמנות, מוזיאון רייקסאקדמי וון בידנדה, משרד הולנדית לתרבות, אמסטרדם, הולנד
2001 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2004 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2006 שלב הגמר, קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2009 מענק תמיכה עבור הוצאת לאור ספר אמן, מפעל הפיס
2011 פרס לאמן צעיר, משרד החינוך התרבות והספורט
2013 מענק במחקר, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, משימת מחקר: אגף הצילום