Information Center for Israeli Art English

מירה צדר

מירה צדר, ישראלית, נולדה ב-1947.

מירה צדר נולדה בתל-אביב בשנת 1947. בנעוריה עסקה בציור, עיסוק אותו נטשה בהמשך. למדה פילוסופיה והיסטוריה באוניברסיטה העברית. במחצית שנות ה-70 שבה לעסוק באמנות. בין השנים 1982-1976 שימשה כמעצבת אופנה של בית האופנה "אריסטושמט". במחצית הראשונה של שנות ה-80 של המאה ה-20 למדה אמנות במדרשה לאמנות ברמת השרון ואצל מורים שונים. חיה ופועלת ברמת-השרון.

יצירותיה של צדר, שעיקרן במדים הציור, נעות בין ציור פיגורטיבי המבוסס על צילום לבין ציור מופשט. בעבודותיה משנות ה-90 נעשה שימוש בחומרים היסטוריים בתוך מסגרת ציור פורמליסטית, מסגרת הבוחנת את היחס שבין דימוי לרקע.

לימודים

פילוסופיה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1984-1982 בקירוב, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
ציור אצל דגנית ברסט, אצל משה גרשוני ואלדד זיו