Information Center for Israeli Art English

מירה צדר

מירה צדר. נולדה בתל אביב ב-1947. תערוכות יחיד: 1984 גלריה אחד העם 90, תל אביב
1984 גלריה ממד קטן תל אביב
1991 גלריה עמי שטייניץ, תל אביב
1992 שרה קונפורטי, תל אביב
1994 גלריה העין השלישית
1994 מוזיאון ישראל, ירושלים
תערוכות קבוצתיות: 1992 אגודת האמנים, תל אביב
1993 רכישות חדשות, מוזיאון חיפה לאמנות חדשה
תערוכת ''חדשים'', אגודת האמנים, תל אביב
1993 אגודת האמנים, תל אביב

לימודים

פילוסופיה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
לימודי אמנות במדרשה למורים לאמנות ברמת השרון
ציור אצל דגנית ברסט, אצל משה גרשוני ואלדד זיו