Information Center for Israeli Art English

דוד צור (פטר-שטיין), צייר. נולד בהונגריה, 1930. 1944 - 1945 היה במחנות הריכוז. עלה ארצה ב-1949.

לימודים

1959 - 1961 המדרשה למורים לציור, תל אביב