Information Center for Israeli Art

פלוא ציבלין

פלוא ציבלין, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1982-1902.

פלאו ציבלין נולד בשנת 1902 למשפחה חסידית באימפריה הרוסית. בשנת 1914 עלתה משפחתו לארץ-ישראל והתיישבה בתל-אביב. שם, למד צילום בעת שעבד כעוזרו של צלם תל אביבי. בשנת 1921, עם יסוד רמת גן, עברה המשפחה להתגורר במושבה. בשנת 1926, לאחר נישואיו, עבר להתגורר בראשון לציון, שם שימש כצלם. בשנת 1929 עקר לירושלים, שם פתח סטודיו ברחוב המלך ג'ורג'. בצלומי הדיוקנאות שיצר השתמש ציבלין באור טבעי. בנוסף צילם עבור הקק"ל וההגנה. בשנת 1953 שב להתגורר ברמת גן.