Information Center for Israeli Art English

שמואל צייטלין, ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1914–?.

שמואל צייטילין נולד בשנת 1914 בעיר סימפרופול שבחצי האי קרים. בשנת 1922 עלה לארץ ישראל. בשנות ה-30 של המאה ה-20 החל להתאמן באגרוף, במסגרת מועדון האגרוף "בני לאונרד". בשנת 1934 ייצג את היישוב בתחרות אגרוף שנערכה במצרים. בתקופת מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי. בתקופה זו יצר קריקטורות שתיארו את הווי החיים בצבא הבריטי. בנוסף, צייטלין שימש כמאייר לספרי ספורט שונים שיצאו בארץ ישראל ביניהם "מילון למונחי ההתעמלות" שפורסם בשנת (1937, הפועל הצעיר על ידי ועד הלשון העברית). לאחר הקמת מדינת ישראל היה בין מעצבי הדרגות של צה"ל.