Information Center for Israeli Art English

יעקב צים

יעקב צים (צימברקנופף), ישראלי, יליד פולין, 2015-1920.

יעקב צים נולד בשנת 1920 סוסנוביץ', פולין. אביו היה צייר ומעצב שלטים. בנעוריו היה חבר בתנועת הנוער "הנוער הציוני". עם פלישת הצבא הגרמני לפולין במלחמת העולם השנייה נשלח לעבודה במפעל לאריחים מעוטרים. בשנת 1943 גורש למחנה העבודה אננברג. בשנת 1945 נשלח, ביחד עם אחיו, אל מחנה בוכנוולד ב"צעדת המוות". לאחר המלחמה עלו האחים לארץ ישראל דרך צרפת. בירושלים נרשם לבית הספר "בצלאל החדש".

עיקר יצירתו היה בתחום העיצוב הגרפי. בין יצירותיו עיצוב סמל העיר נתניה, עיצוב שטר בן 5,000 עבור בנק ישראל (1984) ועוד. בנוסף, עסק גם בציור.

לימודים

1939-1936 ב'ס לאמנויות דקורטיביות, סוזנוביאק, פולין
1947-1945 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים

הוראה

1985-1962 ויצ"ו צרפת, תל אביב-יפו
1965 בית ספר אמי'ת, תל אביב-יפו, עיצוב,
1980-1966 מכללת תלפיות, תל-אביב-יפו, עיצוב והדפסה

פרסים

1947 פרס שולמן לבוגר בצלאל
1982 פרס מפעל חיים של משרד החינוך והתרבות על תרומה לחינוך ואמנות