Information Center for Israeli Art English

יונה צליוק

יונה צליוק (שכטר), ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1990-1903.

יונה צליוק נולדה באודסה, האימפריה הרוסית, בשנת 1903. בשנת 1905 עלתה לארץ ישראל עם הוריה. למדה בגימנסיה "הרצליה" ולאחר מכן התקבלה ללימודים ב"בצלאל". בשנת 1922 החלה בלימודים במחלקה לציור אצל הופר ושפיגל באקדמיה לאמנות בברלין ולאחר מכן באקדמיה מודרנית בפריז, צרפת, שם למדה אצל אדרה לוט ואוטן פרייס. בשנת 1926, עם שובה לארץ ישראל, נישאה לד"ר שאול צליוק. התגוררה ויצרה בחיפה.

לימודים

בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1924-1922 האקדמיה הממלכית לאמנות, ברלין, גרמניה
1926-1924 (?) אקדמיה מודרנית, פריז, צרפת