Information Center for Israeli Art English

אריה צרפתי, צייר. נולד בבולגריה. עלה ארצה אחרי הקמת המדינה. חבר קרית האמנים, צפת.

לימודים

ביה''ס הגבוה לציור
מכון אבני, תל אביב