Information Center for Israeli Art English

הלל צרפתי, צייר. נולד ב-1960 בישראל. גר ועובד בפילדלפיה, ארצות הברית, משנת 1984. תערוכות בגלריה קלינג, פילדלפיה.