Information Center for Israeli Art

אודי צ'רקה

אודי צ'רקה, ישראלי, נולד ב-1972.

אודי צ'רקה נולד בשנת 1972. בילדותו למד בבית ספר ממלכתי-דתי בפתח-תקוה. בשנות ה-2000 עבר לפעול בסטודיו באלקנה. חי ופועל במזכרת-בתיה.

לימודים

1997-1995 תעודה הוראה, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
2012-2011 בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל

הוראה

מלמד קרמיקה בסטודיו באלקנה