Information Center for Israeli Art English

עזריאל קאופמן

עזריאל קאופמן, צייר. נולד בפולין ב-1929. עלה ארצה ב-1948. כתב ספרי שירה רבים. נפטר ב-2004 בתל אביב.

לימודים

סוציולוגיה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1976 מ"א בספרות עברית, אוניברסיטת תל אביב
ציור אצל אבשלום עוקשי

הוראה

עד 1969 עסק בהוראה ובניהול מוסדות חינוך
1965 ואילך מנהל המחלקה לאמנות במשרד החינוך והתרבות במחוזות תל אביב והמרכז