Information Center for Israeli Art English

מוש קאשי

מוש קאשי, ישראלי, נולד ב-1966.
מוש קאשי נולד בירושלים בשנת 1966. בסוף שנות השמונים של המאה ה-20, לאחר לימודי אמנות ב"מדרשה", נסע לניו יורק, ארצות הברית. חי ויוצר בתל אביב-יפו.

לימודים

1987-1984 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
1990-1989 ציור באופן פרטי, ניו יורק, ארצות-הברית
2000-1998 תואר שני באמנות, מכללת ברטון לחינוך, לידס, אנגליה

הוראה

1997 ואילך מרצה בכיר, המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1991 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
1994 פרס לאמנים צעירים, משרד המדע והאמנויות
1996 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
1996 מלגת קרן בלומנקוף, צרפת
1997 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2004 פרס לאמנות, משרד החינוך והתרבות
2004 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס